657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında
İstihdam Edilecek Geçici Personel Sorgu Ekranı
 
     
TC Kimlik No :    
     
     
Açıklanan sonuçlar bilgi mahiyetinde olup herhangi bir amaçla kullanılamaz.  Devlet Personel Başkanlığı kayıtları esastır.
Atanacağınız İl ve Birim teklif edildiğiniz kurum tarafından belirlenecektir.