Bilgi Edinme

* Yapılan başvurular, 15 iş günü içinde cevaplandırılmaktadır.

* Faks yoluyla yapılacak başvuruların sitemizde yer alan formlar aracılığı ile yapılması zorunludur.

* Yapılacak tüm başvurularda, ad soyad, T.C. Kimlik numarası, açık adres ve imzanın (mail ve faks hariç) mutlaka olması gerekmektedir.

* Yeni bir görüş, tavsiye veya mütalaa talepleri Kanunun 27'nci maddesi gereğince bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.

* Başvurunun reddedilmesi hâlinde, 15 gün içerisinde bu Kanun uyarınca kurulan Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na yazılı olarak itiraz edilebilir. Kurul, bu konudaki kararını 30 iş günü içinde verir.   

 

Önemli Not: Hotmail adreslerine gönderilen bilgi ve belgelerin teslim edilemediğini belirtiriz. Bilgi edinme taleplerinin aksamaması açısından hotmail harici bir elektronik posta adreslerini bildirmenizi rica ederiz.

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği

Dosya Planı

Faks